Chemik 2016-02

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Niniejsze wydanie otwiera informacja o Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS) we Wrocławiu – placówce naukowej o 50-letniej historii, specjalizującej się w tzw. badaniach podstawowych, w szczególności dotyczących tworzenia nowych materiałów, i wszechstronnym badaniu ich własności fizykochemicznych. Dzisiaj Instytut ma elitarną kategorię MNiSW – A+ i jest liderem innowacyjności, współpracującym z firmami w Polsce i na świecie. Gratulacje!

W kolejnych publikacjach prof. Grzegorz Schroeder i dr Joanna Kurczewska z Wydziału Chemii UAM opisują sposób wytwarzania hybrydowych układów na nośnikach nieorganicznych, właściwości otrzymanych układów oraz ich zastosowanie w ochronie środowiska, chemii analitycznej oraz w kontrolowanym transporcie leków. Karolina Skołucka -Szary, Piotr Rieske, Sylwester Piaskowski z Laboratorium Naukowo- Badawczego, Celther Polska Sp. z o.o. w Zakroczymiu badają chitynę – polisacharyd o unikatowych właściwościach. Biorąc pod uwagę stale rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne materiały opatrunkowe, wskazują na możliwości wykorzystania chityny (i jej najbardziej popularnych pochodnych: chitozanu i dibutyrylochityny) w praktyce klinicznej; charakteryzują też przykładowe opatrunki na bazie chityny i jej pochodnych dostępne na rynku światowym. PT Autorzy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: Grzegorz Kurowski, Otmar Vogt, Jan Ogonowski, wskazują na możlwiości zastosowania produktów odpadowych powstałych podczas otrzymywania cykloheksanolu w technologii Cyklopol w GA ZAT, jako źródła składników do otrzymywania żelowych preparatów do usuwania starych powłok lakierniczych. Pani mgr Ilona Kiszkiel-Taudul z Instytutu Chemii na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku prezentuje procedurę ekstrakcji micelarnej cymecydyny (CMT) – związku należącego do grupy leków przeciwhistaminowych szeroko stosowanych w terapii schorzeń układu pokarmowego – w celu efektywnego jej wydzielenia z próbki wodnej. Dziękujemy wszystkim PT Autorom za ciekawe publikacje, a PT Recenzentom za wnikliwą ocenę.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce podajemy, po styczniowej konferencji prasowej GUS, wstępne (bez danych ekonomiczno-finansowych) wyniki Polski w 2015 r. w zakresie sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej oraz wskaźniki zmiany PKB w wybranych krajach w 2015 r.

W Kalendarium Chemików – w 110. rocznicę urodzin – przypomniamy postać jednego z najwybitniejszych Chemików Polskich XX w., Profesora chemii Uniwersytetów we Lwowie i we Wrocławiu, i Politechniki Wrocławskiej – Włodzimierza Trzebiatowskiego, twórcy wrocławskiej szkoły fizykochemii ciała stałego, a także twórcy Zakładu Fizykochemii Ciała Stałego Instytutu Chemii Fizycznej PAN we Wrocławiu.

Pośród Aktualności wiele bieżących informacji z firm, w tym o zmianach personalnych i nowych inwestycjach, a także o dostępnych środkach finansowych w konkursach i projektach dla nauki i przemysłu. W doniesieniach z prasy światowej – innowacje, m.in. samoorganizujące się nanosfery katalizatorów i substratów; perowskity – substancje znakomicie pochłaniające światło – jako przyszłość energetyki słonecznej; lignina, która w przyszłości może zastąpić ropę naftową i pomysł dr inż. Joanny Ortyl z Politechniki Krakowskiej na zwiększenie efektywności procesu utwardzania światłem i sposób skomercjalizowania wynalazku.

Szanowni Państwo, od stycznia br. prosimy PT Autorów o współfinansowanie publikacji w miesięczniku CHEMIK, ponieważ od 2016 roku (Ustawa z 15.01.2015, Dz.U. z 24.02.2015 poz. 249) resort nauki odstąpił od pomocy finansowej w działalności czasopism naukowo-technicznych. Współfinansowanie publikacji przez PT Autorów i/lub instytucje przez Nich reprezentowane stało się niezbędną koniecznością w utrzymaniu czasopisma. Informacje w tej sprawie umieściliśmy na stronach internetowych czasopisma wraz z pokazaniem wzrostu wskaźników notowań naszego czasopisma we wszystkich bazach indeksujących miesięcznik CHEMIK.

Zapraszamy do lektury

redakcja

 

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji 78
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 79
Grzegorz SCHROEDER, Joanna KURCZEWSKA
Hybrydowe nieorganiczno-organiczne zmiatacze molekularne – synteza, właściwości, zastosowanie
81
Karolina SKOŁUCKA-SZARY, Piotr RIESKE, Sylwester PIASKOWSKI
Praktyczne aspekty zastosowania chityny i jej pochodnych w leczeniu ran
89
Grzegorz KUROWSKI, Otmar VOGT, Jan OGONOWSKI
Zastosowanie produktów odpadowych jako źródło składników do otrzymywania żelowych preparatów do usuwania starych powłok lakierniczych
99
Ilona KISZKIEL-TAUDUL
Ekstrakcja micelarna cymetydyny
105
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Gospodarka i przemysł Polski w 2015 r. – wyniki wstępne.
Sytuacja w wybranych krajach
111
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Włodzimierz TRZEBIATOWSKI (1906 – 1982)
114
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 117
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 120
AKTUALNOŚCI Z FIRM 122
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 126