Badania lanc rozpylających przeznaczonych do niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w kotłach o małej mocy

KRZYWDA R., WRZESIŃSKA B., WĄSOWSKI T.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 605–610

W związku z zaostrzeniem norm emisji tlenków azotu z instalacji energetycznych o małej mocy w bliskiej perspektywie czasowej, niezbędne będzie wyposażenie ich w instalacje redukujące NOx. Metoda selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu SNCR wymaga lanc rozpylających o odpowiedniej charakterystyce. W pracy omówiono zagadnienie doboru tych urządzeń, metodykę badania ich charakterystyki oraz wybrane wyniki pomiarów. Ponadto przedstawiono prostą metodę pomiaru średnic kropel w strudze rozpylonej cieczy.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon