Badania ciekłych produktów pirolizy zużytych opon samochodowych

WRZESIŃSKA B., KRZYWDA R., WĄSOWSKI T., GRADOŃ L.
Proszę cytować jako: CHEMIK 2016, 70, 10, 611–615

Scharakteryzowano właściwości oleju popirolitycznego, będącego głównym produktem pirolizy opon samochodowych. Przedstawiono podstawowe metody badania właściwości produktów ropopochodnych oraz wyniki badań doświadczalnych oleju popirolitycznego pochodzącego z krajowej instalacji pirolizy opon samochodowych. Właściwości oleju popirolitycznego porównano z wymaganiami norm oleju opałowego i napędowego, w celu przedyskutowania możliwości zastosowania oleju popirolitycznego jako alternatywnego paliwa lub komponentu mieszanek paliw ciepłowniczych.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon