40 mln PLN dla czterech akceleratorów technologicznych w ramach e-Pioniera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs e-Pionier. Cztery podmioty działające  dla sektora ICT otrzymają w sumie 40 mln PLN na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów, które będą pracować nad rozwiązaniami technologicznymi ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Beneficjentami pierwszego konkursu zostali: Polski Akcelerator Technologii Blockchain specjalizujący się w technologii rozproszonych rejestrów (tzw. blockchain), które posłużą do rozwiązania wybranych problemów zidentyfikowanych w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”; Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier realizujący projekt w oparciu o koncepcję IoT (co oznacza ekosystem, w którym wyposażone w sensory urządzenia komunikują się ze sobą poprzez sieci informatyczne) polegający na zaproponowaniu modelowego rozwiązania zarządczego miast w koncepcji „Smart City”; Edge One Solutions, który za cel postawił sobie integrację i współdzielenie informacji naukowych pomiędzy różnymi uczelniami oraz studentami tych uczelni; oraz EXCENTO – akcelerator zamierzający włączenie procesu akceleracji programu e-Pionier w program studiów na Politechnice Gdańskiej, a docelowo również na innych uczelniach. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 15.11.2016)