TAURON: Sukces w pozyskiwaniu finansowania

TAURON pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld PLN z gwarantowanym objęciem przez banki. Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji. Jego uczestnikami są PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego  PKO BP. (kk)

(http://media.tauron.pl/, 24.11.2015)