Spółka z Grupy Trans Polonia kupuje spółkę z Grupy ORLEN

Trans Polonia i PKN ORLEN  porozumiały się w sprawie kupna/sprzedaży 100% akcji spółki transportowej  z Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ok. 85 mln PLN obejmie wszystkie aktywa ORLEN Transport. Sprzedaż aktywów transportu samochodowego jest zgodna ze strategią PKN ORLEN, która zakłada koncentrowanie się na kluczowych z punktu widzenia Koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu Downstream, Detalu oraz Poszukiwań i Wydobycia. Spółka ORLEN Transport wejdzie z kolei do grupy, która świadczy specjalistyczne usługi w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy. (kk)

(http://www.orlen.pl/, 16.11.2015)