Raport roczny PKN ORLEN za 2014 r. z czterema nagrodami

Koncern PKN ORLEN po raz pierwszy zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania, a publikacja została od razu uznana za najlepszą w kategorii przedsiębiorstw. Pierwsze miejsce zdobył także raport PKN ORLEN w Internecie, a specjalne wyróżnienie zastało również przyznane za innowacyjność rozwiązań w sprawozdaniu finansowym Koncernu. Raport zintegrowany PKN ORLEN został wyróżniony za przejrzystość prezentacji modelu biznesowego wraz z procesem budowania wartości oraz jasne zdefiniowanie wskaźników efektywności wdrażania strategii. Wysoko oceniono również przedstawienie wpływu czynników rynkowych na funkcjonowanie firmy, precyzyjne wskazanie grup interesariuszy oraz tematów istotnych z ich punktu widzenia. Obok wyróżnienia specjalnego, nagrody za najlepszy raport w Internecie oraz za najlepsze sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF/MSR, Koncern odebrał również tytuł The Best of the Best, przyznawany firmom, którym trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report. (kk)

(http://www.orlen.pl/, 16.10.2015)