Prof. Zbigniew Florjańczyk odznaczony Medalem Politechniki Warszawskiej

Prof. Zbigniew Florjańczyk jest tegorocznym zdobywcą Medalu Politechniki Warszawskiej za skuteczne łączenie badań naukowych z działalnością innowacyjno-wdrożeniową. Podczas posiedzenia Senatu uczelni z okazji 100-lecia odnowienia tradycji PW uczony otrzymał medal z numerem 40.

Profesor Zbigniew Florjańczyk to wybitny naukowiec, zajmujący się tematyką chemii, technologii polimerów, technologii organicznej i katalizy. Jest związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał kolejne stopnie i tytuły naukowe, był dyrektorem Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91), dziekanem Wydziału (1996-2002), a obecnie kieruje Katedrą Chemii i Technologii Polimerów. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Profesor Florjańczyk w swoim dorobku ma ponad 170 publikacji oraz 41 przyznanych patentów. W ostatnich latach badania podstawowe jego zespołu koncentrowały się na układach polimerowych wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach paliwowych oraz na biodegradowalnych syntetycznych polimerach dla jednorazowych opakowań. Ostatnio zespół kierowany przez profesora zrealizował dwa projekty w ramach POIG (MARGEN i BIOPOL), których celem było uruchomienie produkcji tworzyw biodegradowalnych otrzymywanych z kwasu mlekowego. (kk)

(http://naukawpolsce.pap.pl/, 19.11.2015)