PO IR: Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2015)

Od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” (Konkurs 1/4.1.4/2015). Budżet konkursu wynosi 200 000 000 PLN.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014. Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 000 000 PLN. (kk)

(http://www.granty-na-badania.com, 23.09.2015)