PGE po raz kolejny w gronie RESPECT Index

PGE Polska Grupa Energetyczna już po raz siódmy znalazła się wśród spółek wchodzących w skład ReESPECT Index – zestawienia przedsiębiorstw prowadzących działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej. IX edycja projektu RESPECT Index została zwieńczona wręczeniem certyfikatów, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Sali Notowań GPW. (kk)

(http://www.gkpge.pl/, 17.12.2015)