Nowa jednostka Politechniki Warszawskiej połączy świat nauki z biznesem

19 listopada otwarto nowoczesne Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W ośrodku będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe na rzecz gospodarki i administracji państwowej, będzie on też odpowiadał za transfer technologii, współpracę nauki z biznesem i zarządzanie technologiami. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej będą mogli korzystać z laboratoriów Centrum w celu nawiązania współpracy z sektorem przedsiębiorczości technologicznej. CZIiTT zapewni im również wsparcie w komercjalizacji prac, oceniając biznesowy potencjał projektów naukowych oraz pozyskując ewentualnych partnerów biznesowych lub inwestorów zainteresowanych osiągnięciami pracowników naukowych. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 19.11.20015)