Moplen RP7590 w wyrobach cienkościennych

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) prezentuje najnowszy gatunek polipropylenu Moplen RP7590, który jest przeznaczony do produkcji wyrobów cienkościennych metodą wtrysku. Jest on wytwarzany w Europie Zachodniej przez LyondellBasell. Atrakcyjny i estetyczny wygląd jest warunkiem niezbędnym w wielu zastosowaniach konsumenckich. Wymóg ten dotyczy również pojemników cienkościennych i artykułów użytkowych gospodarstwa domowego. Na przykład, pojemniki cienkościenne przeznaczone są m.in. do długoterminowego przechowywania produktów, które jednocześnie często muszą być identyfikowalne z zewnątrz, bez konieczności otwierania opakowania. Oznacza to, że polimer użyty do produkcji takiego opakowania musi charakteryzować się optymalną równowagą takich właściwości jak: przezroczystość, udarność i dobra płynność tworzywa w stanie stopionym, która korzystnie wpływa na proces przetwórczy.

To między innymi z tych powodów LyondellBasell opracował nowy gatunek kopolimeru randomicznego Moplen RP7590, który oferuje nowe możliwości w zastosowaniach wytwarzanych metodą wtrysku. Gatunek ten jest dostępny z pakietem dodatków zawierających efektywny środek klaryfikujący najnowszej generacji i antystatyk. (kk)

(http://www.basellorlen.pl, 12.03.2015)

 

Więcej o kopolimerach na łamach CHEMIKA:

Thermal and mechanical properties of P(MAA-coMMA)/PVP/MWNTs nanocomposites

Coordination (co)polymerization of olefins