Louis PASTEUR (1822–1895), Doc. dr inż. Jerzy Antoni Wojciechowski (1931–1995)

Louis PASTEUR (1822–1895)
We wrześniu br. cały świat obchodzi 130. rocznicę śmierci jednego z największych dobroczyńców ludzkości – chemika i mikrobiologa – badacza procesów chemicznych i odkrywcy świata bakterii, również chorobotwórczych, oraz pierwszego wynalazcy metod
skutecznych sposobów walki z, gnębiącymi od wieków ludzi i zwierzęta, chorobami zakaźnymi – wynalazcy szczepionki m.in. przeciw wściekliźnie. Twórca pojęć izomerii optycznej związków chemicznych i stereochemii, podstaw mikrobiologii i immunologii. Posiadacz trzech doktoratów z chemii i biologii; profesor chemii uniwersytetów francuskich, kolejno w Strasburgu, Lille i w Paryżu. Jeden z prekursorów ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Wynalazca procesu pasteryzacji (nazwa od Jego nazwiska) powszechnie stosowanego do dzisiaj w technikach konserwowania żywności. Założyciel i pierwszy dyrektor, światowej sławy, Instytutu Pasteura w Paryżu. Członek
nobilitowanej Akademii Francuskiej. Od 1891 r. do śmierci Członek Honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Doc. dr inż. Jerzy Antoni Wojciechowski (1931–1995)
w 20. rocznicę śmierci ponad 30 lat Procesu Swingtherm na rynku w ochronie środowiska
Jerzy Wojciechowski – Wielkopolanin z pochodzenia, Krakowianin z wyboru, osiągnął sukces za życia za sprawą swojego wynalazku – Procesu Swingtherm, do którego przyczynił się Jego talent do nauk ścisłych – fizyki, matematyki i chemii – oraz etos pracy. Duży wpływ na jego rozwój naukowo-badawczy miało zatrudnienie w Instytucie Ciężkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia” bezpośrednio po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej. Był to rok 1959. W ICSO trafił na czas wielkiego rozwoju, co trudno przecenić w karierze młodego naukowca.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon