Kandydat na stanowisko dyrektora NCBJ

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Naukową Narodowego Centrum Badań Jądrowych do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu oceny końcowej przedstawia Panu Ministrowi Gospodarki kandydaturę Pana dr hab. inż. Krzysztofa Kurka na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku-Świerku. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Pod tekstem uchwały podpisy złożyli przewodniczący oraz wszyscy członkowie Komisji. (kk)

(http://www.ncbj.gov.pl/, 16.07.2015)