Dobre wyniki PGE na coraz bardziej wymagającym rynku

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld PLN i wzrósł o 15 % w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld PLN i były o 4 % wyższe, niż w analogicznym okresie. Największy udział w skonsolidowanym zysku EBITDA w III kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld PLN) i dystrybucji (ponad 622 mln PLN). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 76 mln PLN, a segment obrotu 144 mln PLN. (kk)

(http://www.gkpge.pl/, 9.11.2015)