Dobre wyniki Grupy ORLEN we wszystkich segmentach

Po dziewięciu miesiącach tego roku Grupa ORLEN wypracowała wynik EBITDA wg LIFO (bez uwzględnienia odpisów wartości aktywów) o prawie 3 mld PLN wyższy niż rok wcześniej. Ostatni, III kwartał br. Grupa ORLEN zakończyła z zyskiem operacyjnym (EBITDA wg LIFO) na poziomie 2,1 mld PLN (przed odpisem wartości czeskich aktywów petrochemicznych w kwocie 0,1 mld PLN). Koncern osiągnął wyższą sprzedaż we wszystkich segmentach i rekordowy wynik w detalu. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne tj. wzrost marży downstream oraz dalszy spadek cen ropy naftowej wspierało osiągnięcie dobrych wyników. Miniony kwartał był szczególnie istotny w kontekście realizacji strategicznych projektów rozwojowych Grupy ORLEN. W obszarze petrochemii zawarto umowę budowy nowej instalacji polietylenu (PE3) w zakładzie w czeskim Litvínovie. We wrześniu rozpoczęto w Płocku prace budowlane w projekcie największej w Polsce elektrociepłowni o mocy 596 MWe. Rozpoczęto również proces przejęcia perspektywicznych złóż ropy oraz gazu w Polsce i Kanadzie. (kk)

(http://www.orlen.pl/, 22.10.2015)