Chemik 2015-12

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

W ostatnim tegorocznym wydaniu wracamy do tematyki surowców i energii dla chemii – teraz w kontekście wykorzystania węgla. Do głównych sił napędowych rozwoju technologii zgazowania
węgla do 2020 r. należy globalna nierównowaga dostępu do zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej oraz związane z tym polityczne napięcia, a także koniunkturalne niestabilne w niektórych krajach ceny paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego i ropy naftowej (…). Zgazowanie węgla w dużej skali w Polsce jest realne– mówił prof. Marek Ściążko z AGH (wnp.17–06–2015), a wcześniej w ubiegłorocznej rozmowie na łamach naszego miesięcznika (Chemik 12/2014).
Profesor Andrzej Mianowski, przypominając niektóre znane technologie chemicznego przetwórstwa węgla, poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Polsce węgiel jest
praktycznie surowcem tylko dla energetyki zawodowej i komunalnej? Aktualizuje produkty węglopochodne procesu koksowania, upłynnianie i zgazowanie węgla; pokazuje możliwości wykorzystania gazu syntezowego – podstawowego produktu zgazowania, stanowiącego wyjściowy surowiec do dalszego przetwarzania; euforie i kryzys CTW; wskazuje perspektywy węgla jako surowca chemicznego w Polsce.

W kolejnych publikacjach PT Autorzy z GIG – Jerzy Świądrowski, Piotr Mocek, Eugeniusz Jędrysik, Krzysztof Stańczyk, Joanna Krzemień, Piotr Krawczyk i Jarosław Chećko – opisują instalację demonstracyjną podziemnego zgazowania węgla (PZW) wraz z wynikami obliczeń opłacalności takiego przedsięwzięcia, konstatując, że jedną z dróg kompromisu pomiędzy wykorzystywaniem do produkcji zasobów węgla a zrównoważonym rozwojem, charakteryzującym się racjonalnym zużyciem zasobów naturalnych, jest wdrażanie czystych technologii zgazowania węgla, do których zalicza się PZW. W kolejnej publikacji, Piotr Mocek i Iwona Gil z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG prezentują analizę procesową
podziemnego zgazowania węgla w istniejącej i zlikwidowanej kopalni, i podsumowują, że zastosowana metoda obliczeniowa umożliwia prowadzenie wstępnego studium procesu PZW i wyznaczania optymalnych parametrów zgazowania.

Część merytoryczną zamykają dwie publikacje: na temat hydrożelowych elektrolitów alkalicznych do akumulatorów Ni-MH, PT Autorów z IMN-CLAiO z Poznania oraz na temat doboru najlepszych kompozycji klejów silikonowych do otrzymywania jednostronnie klejących taśm samoprzylepnych – PT Autorów z ZUT w Szczecinie. W stałych działach, pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – posumowanie trzech kwartałów’2015 w gospodarce i przemyśle oraz informacje o zużyciu nośników energetycznych w przemyśle. W Kalendarium Chemików przypominamy postaci Pana Profesora Kazimierza
Kapitańczyka i Pani Profesor Alicji Dorabialskiej. W Aktualnościach wiele ważnych doniesień, na przykład o uroczystej inauguracji, przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Kampanii „Polska Chemia”, 7 grudnia br. w Teatrze Polskim w Warszawie; mamy nadzieję na systematyczną współpracę naszego miesięcznika z PIPC i promocję działań Izby w upowszechnianiu
godła „Polska Chemia”.

Pisaliśmy już o tym, że resort nauki odstąpił od współfinansowania działalności czasopism naukowo-technicznych (Ustawa z 15.01.2015, Dz.U. z 24.02.2015 poz. 249). Apelujemy
do Państwa – Chemików i Menedżerów – o wspólne działania na rzecz dalszego funkcjonowania miesięcznika CHEMIK i bardzo na taką współpracę liczymy.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim PT Autorom, Recenzentom, Członkom Rady Naukowej i Programowej miesięcznika Chemik, Przyjaciołom i wszystkim naszym Czytelnikom – za współtworzenie czasopisma, które służy polskiej nauce i przemysłowi już 70 lat.
Dziękuję całemu Zespołowi Redakcyjnemu za wspaniałą pracę i wsparcie.
Życzę ciepłych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Dobrego Nowego Roku.
Anna Bieniecka, redaktor naczelna

SPIS TREŚCI

Od redakcji 804
Andrzej Mianowski
Węgiel jako surowiec chemiczny
805
Jerzy ŚWIĄDROWSKI, Piotr MOCEK, Eugeniusz JĘDRYSIK, Krzysztof STAŃCZYK, Joanna KRZEMIEŃ, Piotr KRAWCZYK, Jarosław CHEĆKO
Instalacja demonstracyjna podziemnego zgazowania węgla
815
Piotr MOCEK, Iwona GIL
Analiza procesowa podziemnego zgazowania węgla
w istniejącej i zlikwidowanej kopalni
827
Tomasz RADKO, Tomasz SIUDYGA
Aspekty kinetyczne zgazowania węgla z wykorzystaniem CO 2 jako czynnika zgazowującego
840
Monika OSIŃSKA-BRONIARZ, Rafał MAŃCZAK, Agnieszka SIERCZYŃSKA, Maciej KOPCZYK
Hydrożelowe elektrolity alkaliczne do akumulatorów Ni-MH
852
Adrian Krzysztof Antosik , Paulina Bednarczyk , Zbigniew Czech
Jednostronnie klejące taśmy na bazie samoprzylepnych klejów silikonowych – dobór najlepszej kompozycji
862
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Trzy kwartały 2015 r. w gospodarce i przemyśle chemicznym.
Energetyka i węgiel
868
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH
Kazimierz KAPITAŃCZYK (1905–1970) 872
Alicja DORA BIALSKA (1897–1975) 873
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 875
AKTUALNOŚCI Z FIRM 805
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 877
 ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 879
SPIS ROCZNIKA 879