CHEMIK 2015-07

chemik_2015_07-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Wydanie lipcowe miesięcznika CHEMIK ukazuje się w gorących letnich dniach, tuż po wielu ważnych dla środowiska i branży wydarzeniach. Zakończył obrady II Kongres „Polska Chemia’2015” zorganizowany z wielkim sukcesem przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w Puławskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Puławach, a potwierdzeniem dobrej kondycji branży chemicznej w Polsce, co z satysfakcją konstatowali Gospodarze i Goście Kongresu, było oddanie do użytku kolejnych inwestycji: Grupa Azoty uruchomiła nową instalację do pastylkowania siarki o łącznym budżecie 25 mln PLN, dzięki której od 1 lipca br. Grupa Azoty SIARKOPOL rozpocznie w Osieku (woj. świętokrzyskie) wytwarzanie produktu o unikalnych właściwościach; także 1 lipca br. w obecności ministra skarbu państwa Andrzeja Czerwińskiego, podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę drugiej już Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów w Grupie Azoty SA w Tarnowie; obecnie Grupa Azoty prowadzi w całej Polsce inwestycje za blisko 4 mld PLN, a do 2020 r. spółka zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 7 mld PLN. We Włocławku natomiast Grupa Solvay uruchomiła kosztem 75 mln EUR fabrykę krzemionki wysokodyspersyjnej – dla producentów opon, kosmetyków, żywności. Informacje o tych wydarzeniach znajdziecie Państwo w niniejszym wydaniu.

W części merytorycznej bardzo interesujące publikacje, m.in. na temat: klasyki i nowych koncepcji w odniesieniu do elektrod jednoselektywnych stosowanych w potencjometrii (prof. Krzysztof Maksymiuk i prof. Agata Michalska z Wydziału Chemii UW); powłok elektroforetycznych, które stanowią podstawę dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego (prof. Thomas Brock z Niederrhein University of Applied Sciences, Krefeld Niemcy); vitimerów – nowej klasy materiałów polimerowych o bardzo wyrafinowanych właściwościach, które otwierają nowe obszary i możliwości ich praktycznego zastosowania (Anna i Kamil Jurowscy z Wydziału Chemii UJ); aktualnych trendów nad badaniami mechanizmów reakcji Dielsa-Adlera (Zespół Autorów z Centrum Technologii i Rozwoju Grupa Azoty SA, ICSO „Blachownia” i Zakładu Chemii Organicznej Politechniki Krakowskiej); wykorzystania metod obliczeniowych i analizy NMR do badań strukturalnych cyklicznych β-aminoketonów (Katarzyna Sidorowicz i prof. Ryszard Łaźny z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku) oraz wykorzystania nieinwazyjnych metod spektroskopowych do analizy złożonych materiałów o strukturze włókien mineralnych (Zespół Autorów z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz CBMB „Izolacja” z Katowic, z Instytutu Fizyki UŚ i Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚ w Chorzowie). Dziękujemy PT Autorom za interesujące publikacje i PT Recenzentom za cierpliwą współpracę.

Pod winietą Przemysł Chemiczny w Statystyce – wyniki I kwartału 2015 w gospodarce Polski i UE oraz spółki chemiczne na GPW w Warszawie wg stanu na 30 czerwca 2015 r., a w Kalendarium Chemików przypominamy – w 90. rocznicę śmierci – Profesora Stefana Niementowskiego, wybitnego twórcę wielu nowych wątków chemii organicznej, wielokrotnego dziekana i rektora Politechniki Lwowskiej, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

22 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem (relacja na stronie 431), ważne, bo na tym posiedzeniu były dyskutowane i przyjęte sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za 2014 rok podjęte stosowne Uchwały; ważne także dlatego, że w części nieoficjalnej związane z Jubileuszem Profesora Jacka Kijeńskiego, który przed Uczestnikami posiedzenia i Gośćmi zaprezentował swój jubileuszowy album; były gratulacje dla Profesora i dobre życzenia. Piękną oprawę uroczystości stanowiła Willa Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie. Zespół redakcji Chemik dołącza się do wszystkich dobrych jubileuszowych życzeń.

Pod winietą Konferencje, Wystawy, Spotkania wiele ciekawych doniesień, w tym relacja z II Kongresu Polska Chemia’2015 w Puławach, z European Coatingd Show w Norymbardze, z obchodów Dnia Chemika w Cieszynie, dorocznej konferencji PSK w Ostródzie i z Targów ACHEMA we Frankfurcie nad Menem. Jak w każdym wydaniu, w lipcowym także bieżące najważniejsze informacje – Aktualności z firm i doniesienia z prasy światowej – Innowacje, Produkty i Technologie.

Życzymy słońca na wakacjach.

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 372
Krzysztof MAKSYMIUK, Agata MICHALSKA

Elektrody jonoselektywne – klasyka i nowe koncepcje

373
Thomas BROCK

Powłoki elektroforetyczne – wykorzystanie zjawisk zachodzących
w wodzie pod wpływem pola elektrycznego

383
Anna JUROWSKA, Kamil JUROWSKI

Vitrimery – cudowne materiały polimerowe łączące właściwości
szkła i plastiku?

389
Ewa JASIŃSKA, Ewa DRESLER, Agnieszka ŁAPCZUK-KRYGIER,
Agnieszka KĄCKA, Ewa NOWAKOWSKA-BOGDAN, Radomir JASIŃSKI

Sprzężone nitroalkeny jako komponenty nieuzgodnionych
reakcji Dielsa-Aldera – najnowsze doniesienia.

395
Katarzyna Sidorowicz, Ryszard Łaźny

Badania strukturalne cyklicznych β -aminoketonów
z wykorzystaniem metod obliczeniowych i analizy NMR

401
Wioleta ŚMISZEK-LINDERT, Anna BAJOREK, Jerzy KUBACKI

Analiza złożonych materiałów o strukturze włókien mineralnych
przy użyciu nieinwazyjnych metod spektroskopowych

411
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE

Wyniki I kwartału 2015 r. w gospodarce kraju i w krajach Unii
Europejskiej. Spółki chemiczne na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie

419
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH

Stefan NIEMENTOWSKI (1866–1925)

422
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 424
Z ŻYCIA SITPCHEM 430
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 433
AKTUALNOŚCI Z FIRM 377
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 439
Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz II okł.
VIII Kongres Technologii Chemicznej IV okł.

 

DO POBRANIA