750 mln PLN na innowacje w dużych firmach – ruszył nabór wniosków

Do końca listopada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyjmuje wnioski w nowym konkursie dla dużych przedsiębiorstw. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników. Skierowany jest na wsparcie dużych i ambitnych projektów B+R i podniesienie konkurencyjności polskich firm dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w ich działalności gospodarczej. Konkurs pozwoli przedsiębiorstwom na wdrożenie ambitnych i innowacyjnych projektów, obarczonych często dużym ryzykiem. Budżet konkursu wynosi 750 mln PLN. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych. Jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, finansowanie może sięgnąć nawet 20 mln EUR. Jeśli ponad połowa kosztów przeznaczona jest na prace rozwojowe – może on zostać dofinansowany kwotą 15 mln EUR. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 14.10.2015)