Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko górniczych materiałów wybuchowych ładowanych mechanicznie

Zastosowanie metody oceny cyklu życia (LCA) do oszacowania wpływu na środowisko górniczych materiałów wybuchowych ładowanych mechanicznie
KUKFISZ* B., MARANDA A.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 29–38

Środowiskowa ocena cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment, LCA) jako technika szacowania wpływu na środowisko procesów produkcyjnych i użytkowania górniczych materiałów wybuchowych pozostaje w Polce wciąż stosunkowo nową metodą. LCA stanowi instrument polityki i zarządzania środowiskowego, którego zasady określono w grupie norm ISO serii 14040x. W niniejszej publikacji przedstawiono ocenę cyklu życia procesu wytwarzania i użytkowania saletrolu i materiału wybuchowego emulsyjnego. Określono zakres analizy, jednostkę funkcjonalną, procesy jednostkowe, bilans materiałowo-energetyczny oraz najważniejsze kategorie wpływu i szkody pozwalające wskazać miejsca generujące największe zagrożenie.

Słowa kluczowe:ocena cyklu życia, LCA, materiały wybuchowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon