Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową

Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1Hpirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową
KUSAKIEWICZ-DAWIDd A., MASIUKIEWICZ E.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 4, 296–303

Opracowano metodę łączenia 3-acetamido-5-karboksy-1H-pirazolu od C- końca z aminokwasem białkowym, bez konieczności ochrony bocznych grup funkcyjnych pierścienia pirazolowego z wykorzystaniem aktywacji azydkowej. W modelowej reakcji zsyntezowano ester metylowy Na-(3-acetamido-5-karbonylo-1H-pirazolo)glicyny.

Słowa kluczowe: aminopirazol, hybrydy peptydowe, metoda azydkowa

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon