Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu
KOWALCZUK M. M., KURCOK P., KAWALEC M., SOBOTA M., MICHALAK M., KWIECIEŃ M.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 8, 679–691

Spośród biodegradowalnych poliestrów, alifatyczne biopoliestry (polihydroksyalkaniany, PHA), to materiał polimerowy pochodzenia naturalnego o szerokim spektrum zastosowań. Polihydroksyalkaniany są typowymi termoplastami, wkraczającymi do naszej codzienności jako jednorazowe materiały opakowaniowe, ale równie silnie lokującymi się w obszarze materiałów stosowanych do celów biomedycznych. Materiały te pochodzą z odnawialnych (niepetrochemicznych) źródeł, a po zakończonym okresie życia ulegają recyklingowi organicznemu. Alternatywnie do kompostowania, poli(3-hydroksyalkaniany) mogą również zostać poddane recyklingowi do cennych surowców, relatywnie prostymi metodami. Niniejszy artykuł, w kontekście przeprowadzonych ostatnio kompleksowych badań nad materiałami opakowaniowymi nowej generacji z tworzyw polimerowych ulegających recyklingowi organicznemu, przedstawia możliwości wykorzystania w tym zakresie PHA i ich syntetycznych analogów.

Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, opakowania kompostowalne, poli(3-hydroksyalkaniany), PHA

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon