CHEMIK 2014-06

chemik_2014_06-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Czerwcowe wydanie naszego miesięcznika dociera do PT Czytelników już w dniu rozpoczęcia Kongresu ”Polska Chemia 2014” zorganizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wrocław będzie niemal w tym samych czasie (12 do 13 czerwca br.) gospodarzem Europejskiego Kongresu Technologicznego. Życzymy dobrych obrad i sukcesów!

Merytoryczną część otwiera publikacja Autorów z Politechniki Krakowskiej, którzy oznaczali izomery α-, β- i γ-heksabromocyklododekanu w przemysłowych próbkach polistyrenu spienionego oraz w tkance mięsnej ryb z gatunku łososia. HBCD w krajach UE identyfikuje się jako substancję wzbudzającą szczególne obawy w ramach rejestracji, oceny, wydawania zezwoleń, dlatego prowadzenie badań w zakresie oznaczania jego zawartości w żywności, środowisku i przemyśle jest bardzo wskazane. Autorzy z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku opisują biosensory SPRI jako atrakcyjne narzędzie do wieloparametrowej analizy próbek w diagnozie medycznej, kontroli żywności i monitoringu środowiska. Magdalena Czerwińska z Wojskowego Instytutu Technologii Uzbrojenia prezentuje możliwości zastosowań nanotechnologii w przemyśle zbrojeniowym, wykorzystywanej na tworzenie mniejszych, lżejszych, szybszych i bardziej wydajnych materiałów i urządzeń; Autorka zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z postępu tej technologii. Z kolei Autorzy z Zakładu Chemii i Technologii Paliw Politechniki Wrocławskiej zajmują się usuwaniem metali ciężkich z roztworów wodnych i badając skuteczność różnych metod stwierdzają, że wykorzystanie do tego celu kserożelowych i aerożeowych materiałów węglowych daje podobne, a niekiedy nawet lepsze rezultaty niż w ma to miejsce przy zastosowaniu komercyjnych węgli aktywnych. Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są m.in. badania metalofitów – roślin zdolnych do wzrostu w obecności podwyższonych stężeń metali ciężkich. Ich ryzosfera stanowi unikalne środowisko, będące rezerwuarem wyspecjalizowanych bakterii metaloopornych. Mikroorganizmy te mogą wpływać na biodostępność jonów metali ciężkich oraz na wzrost i akumulację metali ciężkich przez metalofity. Dlatego rola ryzosfery i procesy w niej zachodzące są bardzo ważne. Naprawdę warto zapoznać się z pełną treścią publikacji.

Jak co miesiąc doniesienia statystyczne; w tym wydaniu handel zagraniczny Polski, w tym chemikaliami w 2013 roku i wiele danych o kierunkach największej wymiany handlowej Polski, o największych grupach towarowych wyrobów wymiany handlowej oraz wykaz grup produktowych największego (wartościowo) eksportu i importu wśród wszystkich krajowych producentów lub odbiorców w obrotach zagranicznych Polski.

Pod winietą Kalendarium, Profesor Tadeusz Rabek – w 110-lecie urodzin – wybitny chemik i technolog organik, szczególnie w obszarze polimerów w tym przemysłowych tworzyw sztucznych, a także nauczyciel akademicki, autor i wynalazca. W tym wydaniu bardzo obszernie relacjonujemy Konferencje, Wystawy, Spotkania, w których uczestniczyliśmy, albo którym patronował nasz miesięcznik: Chemia XXI wielu. Wyzwania i perspektywy – z okazji 50-lecia opolskiej chemii (Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski); 3th European Young Engineers Conference w Warszawie, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, 21. Międzynarodowe Targi Stacja Paliw’2014 i XVIII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, która powróciła do Krynicy, do Czarnego Potoku, w maju br.

Czerwiec już pachnie latem, wakacjami… To będą pracowite wakacje dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które przygotowuje się do jubileuszowego XXX Walnego Zjazdu, we wrześniu br. w Cieszynie. W czerwcu odbywają się Walne Zjazdy Oddziałów SITPChem w całej Polsce i wybory delegatów na XXX WZ SITPChem; podejmowane są uchwały wytyczające kierunki pracy w nadchodzącej kadencji. Życzymy dobrych obrad!

Zapraszamy do lektury

SPIS TREŚCI

Od redakcji 520
Kluczowe są dla nas nowe produkty oraz ograniczenie kosztów surowców
rozmowa z Prezesem Zarządu Grupa Azoty ZAK SA Adamem LESZKIEWICZEM
521
Joanna KUC, Adam GROCHOWALSKI

Heksabromocyklododekan w próbkach przemysłowych
i w żywności.

524
Anna SANKIEWICZ, Beata PUZAN, Ewa GORODKIEWICZ

Bioczujniki SPRI – narzędzie diagnostyczne przyszłości

528
Magdalena CZERWIŃSKA

Zastosowanie nanomateriałów w przemyśle zbrojeniowym

536
Rafał ŁUŻNY, Małgorzata IGNASIAK, Jerzy WALENDZIEWSKI , Marek
STOLARSKI

Usuwanie metali ciężkich z roztworów wodnych
z wykorzystaniem aerożeli i kserożeli węglowych

544
Sławomir BORYMSKI, Zofia PIOTROWSKA-SEGET

Ryzosfera metalofitów i jej rola w procesie bioremediacji
metali ciężkich

554
PRZEMYSŁ CHEMICZNY W STATYSTYCE
Handel zagraniczny Polski, w tym chemikaliami w 2013 roku
560
KALENDARIUM CHEMIKÓW – POLSKICH I EUROPEJSKICH: Tadeusz RABEK (1904–1965) 562
KONFERENCJE, WYSTAWY, SPOTKANIA 564
ZGŁOSZENIA PATENTOWE – POLSKIE I ZAGRANICZNE 576
AKTUALNOŚCI Z FIRM 525, 527, 531, 535, 539, 543, 548, 577
Z PRASY ŚWIATOWEJ – INNOWACJE: ODKRYCIA, PRODUKTY I TECHNOLOGIE 553, 578
Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki. II okł.
30. Walny Zjazd SITPChem III okł.
GRUPA AZOTY IV okł.

 

DO POBRANIA