Badania parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości modyfikowanej mikrobalonami

Badania parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości modyfikowanej mikrobalonami
MARANDA A., DROBYSZ B., PASZULA* J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 1, 17–22

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów detonacyjnych materiałów wybuchowych emulsyjnych o niskiej gęstości. Jako środki zmniejszające gęstość stosowano mikrobalony wykonane z tworzyw sztucznych. Uzyskano mieszaninę wybuchową o gęstości poniżej 0,6 g/cm3. Przeprowadzono badania zależności prędkości detonacji i intensywności powietrznej fali od zawartości mikrobalonów.

Słowa kluczowe: materiały wybuchowe emulsyjne, prędkość detonacji, powietrzne fale podmuchowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon