Marian GROBELNY

Dr hab. inż. Marian GROBELNY jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej (1951).Pracę doktorską z zakresu chemii nieorganicznej obronił na Politechnice Śląskiej w 1967 r., a rozprawę habilitacyjną na tej samej Uczelni w 1982 r. Przez 20 lat pracował w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, m. in. jako kierownik grupy problemowej związków fluoru o specjalnej czystości i pracowni surowców i odpadów fluorowych. Za osiągnięcia w pracach badawczych dla przemysłu otrzymywał liczne wyróżnienia i nagrody, w tym Nagrodę Państwową Zespołową II stopnia (1966 r.). W latach 1975 – 1991 był projektantem w Biurze Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego „Biprokwas” w Gliwicach. Obok pracy badawczej, naukowej i projektowej, Pan Marian Grobelny współpracował z redakcją miesięcznika CHEMIK już od 1959 roku, początkowo jako redaktor działu, korespondent redakcyjny, potem kierownik działu. W okresie 1966-1982 był naczelnym redaktorem miesięcznika. W 1982 roku wyjechał do pracy za granicę, a po powrocie ponownie podjął współpracę z naszym miesięcznikiem jako redaktor działu, recenzent i tłumacz. Zna doskonale specyfikę pracy redakcyjnej w czasopiśmie naukowo-technicznym. Jest Autorem licznych znakomitych opracowań m. in. Kongresów Technologii Chemicznej. Jest erudytą i poliglotą. Jest niezastąpionym redaktorem i przyjacielem redakcji. Jest członkiem SITPChem od 1978 r. Ma dwóch synów i czworo wnucząt. Lubi muzykę klasyczną i historię.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 5 sierpnia 2016 r. zmarł

dr hab. inż. Marian GROBELNY

współpracownik miesięcznika CHEMIK od 1959 roku,
w latach 1966-1982 redaktor naczelny.
Swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą zawsze wspierał redakcję
jako redaktor, recenzent, tłumacz, autor publikacji.
Przyjaciel redakcji – najbardziej doświadczony i najbardziej wytrwały.

Żegnamy Go w smutku i zadumie
Kolegium Redakcyjne i Rada Programowa
miesięcznika CHEMIK