INNOCHEM – nowy program NCBR dla branży chemicznej

Wzmocnienie zdolności przedsiębiorców do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego – oto cel nowego programu sektorowego INNOCHEM Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy konkurs już ruszył. Uruchomiony w ramach PO Innowacyjny Rozwój program sektorowy INNOCHEM to kolejna, po programach INNOMED i INNOLOT, inicjatywa NCBR mająca na celu wspieranie prac badawczo-rozwojowych w konkretnej branży. Na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 120 mln PLN. Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych, a maksymalna to 20 mln PLN. Nabór wniosków w ogłoszonym dziś przez NCBR konkursie rozpocznie się 1 lutego i będzie trwał do 1 marca 2016 r. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 21.12.2015)