Powłoki elektroforetyczne – wykorzystanie zjawisk zachodzących w wodzie pod wpływem pola elektrycznego

Powłoki elektroforetyczne – wykorzystanie zjawisk zachodzących w wodzie pod wpływem pola elektrycznego
BROCK T.

Proszę cytować jako: CHEMIK 2015, 69, 7, 383–388 Od pięciu dziesięcioleci powłoki elektroforetyczne stanowią podstawę dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego artykułów przemysłowych. Znane są szczególnie z zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Inaczej niż przy nakładaniu innych rodzajów farb, w tym przypadku detal jest zanurzany w roztworze koloidalnym farby wodorozcieńczalnej. Silny prąd elektryczny, któremu towarzyszy elektroliza wody, wywołuje zmianę odczynu pH przy powierzchni metalu i koagulację jonowo-polimerowej substancji błonotwórczej. W artykule opisano zachodzące procesy chemiczne i fizyczne oraz wpływ na nie stosowanej wody i innych składników.

Słowa kluczowe: Elektroforeza, powłoki polimerowe, farba elektroforetyczna, malowanie zanurzeniowe elektoforetyczne, malowanie zanurzeniowe kataforetyczne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon