„Fizykochemiczne fanaberie” Studenckiego Koła Naukowego Chemików na X Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, 70 lat polskiej chemii w Oświęcimiu, Sprawozdanie z sympozjum naukowego „I Sympozjum Kinetyczne IChPW”

 “Fizykochemiczne fanaberie” Studenckiego Koła Naukowego Chemików na X Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej

Gliwice, 17 października 2015 r.
17 października 2015 r. w odmętach Centrum Biotechnologii Politechniki
Śląskiej w Gliwicach członkowie Studenckiego Koła Naukowego
Chemików (SKNCh) wraz z doktorantami Wydziału Chemicznego
brali udział w organizowanej na Politechnice Śląskiej już po raz
dziesiąty Nocy Naukowców. Dla SKNCh było to już trzecie starcie z
tą inicjatywą. W tym roku wydarzenie organizowano pod intrygująco
brzmiącym hasłem „Fizykochemiczne fanaberie”. Jak wszyscy wiemy,
tak naprawdę chemia nie może istnieć bez fizyki i vice versa. Te dwie
nauki przenikają się wzajemnie i dopiero szersze spojrzenie na rzeczywistość
uświadamia nam, że żaden ścisły umysł nie może ograniczyć
się tylko do jednej z tych nauk.

70 lat polskiej chemii w Oświęcimiu

Oświęcim, 6 listopada 2015 r.
Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu obchodzą jubileusz 70 –lecia istnienia. Zakłady wielokrotnie zmieniały nazwę. Przy zakładach powstał i działa Oddział SITPChem, który uczci jubileusz 70-lecie seminarium oraz spotkaniem koleżeńskiem w Klubie Technika.

Sprawozdanie z sympozjum naukowego „I Sympozjum Kinetyczne IChPW”

Zabrze, 9-10 grudnia 2015 r.
Od 9 do 10 grudnia 2015 w Zabrzu odbywa się sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Podstawowym celem było zaprezentowanie wyników oraz interpretacja badań kinetycznych poszczególnych grup badawczych działających na co dzień w IChPW. Wśród licznych uczestników sympozjum byli znakomici profesorowie: prof. dr hab. inż. Józef Szarawara emerytowany profesor Politechniki Śląskiej; prof. dr. hab. inż. Krzysztof Pielichowski przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej; dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, prof. Politechniki Łódzkiej, prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej. Każdy uczestnik konferencji otrzymał specjalnie przygotowaną na tę okazję nową pozycję wydawniczą „Kinetyka reakcji heterogenicznych w procesach konwersji paliw stałych”, która stanowi doskonałe uzupełnienie wygłaszanych referatów.

Czytaj więcej w pliku PDF
pdf-icon