335 mln zł dla polskich naukowców w konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 9, SONATA 9, OPUS 9. Tegoroczna edycja konkursów to ponad 4200 nadesłanych wniosków i niemal 335 mln PLN na realizację najlepszych projektów. Osoby, które nie ukończyły jeszcze studiów doktoranckich, mogły ubiegać się o finansowanie w kolejnej edycji PRELUDIUM. W tym roku do konkursu zgłoszono 1427 wniosków. Środki na realizację swoich projektów naukowych otrzyma 336 młodych naukowców. Wartość dofinansowania dla wszystkich przyjętych wniosków to 36 mln PLN. SONATA jest konkursem dla osób rozpoczynających karierę naukową, które zdobyły stopień doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku. Łączne dofinansowanie w wysokości 54,5 mln PLN otrzyma w tym roku 142 naukowców z ponad 700, którzy złożyli wnioski. Autorzy wybranych projektów planują prowadzenie innowacyjnych badań podstawowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnych rozwiązań metodologicznych. W tegorocznej edycji OPUS – jednego z najpopularniejszych konkursów NCN – o finansowanie ubiegało się aż 2112 naukowców. Środki na zakup aparatury badawczej otrzyma 425 osób – łączna wartość przyznanych grantów to ponad 264 mln PLN. (kk)

(http://www.nauka.gov.pl/, 17.11.2015)