Zastosowania chromatografii jonowej w przemyśle

Zastosowania chromatografii jonowej w przemyśle
MICHALSKI R.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 5, 478–485

Do najważniejszych zastosowań chromatografii jonowej, która stanowi odmianę wysokosprawnej chromatografii cieczowej, należy oznaczanie nieorganicznych anionów takich jak: F, Cl, NO2-, NO3-, Br, PO4 3-, SO42- oraz kationów, takich jak: Na+, K+, NH4+, Ca2+ i Mg2+ w różnego rodzaju wodach i ściekach. Wprowadzanie nowych wysokowydajnych i selektywnych wymieniaczy jonowych do kolumn jonowymiennych, a także nowych metod przygotowania próbek i czułych sposobów detekcji, pozwolił rozszerzyć zakres tych zastosowań do praktycznie wszystkich substancji tworzących formy jonowe, a także takich, które mogą być pośrednio wykrywane tą metodą, po odpowiednich reakcjach derywatyzacji. W pracy przestawiono wybrane zastosowania chromatografii jonowej w badaniach próbek pochodzących z różnych gałęzi przemysłowych, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, energetyczny, chemiczny, metalurgiczny czy papierniczy.

Słowa kluczowe: chromatografia jonowa, aniony, kationy, środowisko, przemysł

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon