Rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego z wykorzystaniem Penicillium oxalicum

Rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego z wykorzystaniem Penicillium oxalicum
SERAFIN M., ŻYMAŃCZYK-DUDA E.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 9, 776–783

Celem badań był rozdział kinetyczny mieszaniny racemicznej kwasu 2-butyryloksy-2-(etoksy-P-fenylofosfinylo)octowego na drodze biotransformacji z wykorzystaniem biokatalizatora całokomórkowego. Optycznie czyste produkty mogą znaleźć zastosowanie jako dyskryminatory chiralności oraz bloki budulcowe do syntezy związków biologicznie czynnych, takich jak leki czy środki ochrony roślin. Biokatalizatorem użytym w przeprowadzonej syntezie był szczep Penicillium oxalicum o potwierdzonych właściwościach lipolitycznych. Zbadano również wpływ dodatku oleju roślinnego na indukcję syntezy lipaz przez grzyby oraz na efektywność procesu biotransformacji. Zastosowanie induktora nie wpłynęło pozytywnie na szybkość procesu, zaobserwowano natomiast znaczące różnice w enancjoselektywności reakcji.

Słowa kluczowe: biotransformacje, związki optycznie czynne, związki fosforoorganiczne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon