Potencjał biomasy w aspekcie otrzymywania wybranych surowców i produktów chemicznych

Potencjał biomasy w aspekcie otrzymywania wybranych surowców i produktów chemicznych
SZWACH I., KULESZA R.

Proszę cytować jako:

CHEMIK 2014, 68, 10, 893–900

Obecnie obserwuje się szybki rozwój technologii wykorzystania biomasy do wytwarzania różnego rodzaju materiałów i produktów chemicznych. Pojęcie biomasy obejmuje odpady i pozostałości pochodzenia biologicznego z przemysłu rolno-spożywczego, w tym odpady tłuszczowe (wtórne oleje roślinne, odpadowe tłuszcze zwierzęce), daje to możliwość pozyskania cennego surowca. Wielokierunkowe możliwości wykorzystania produktów przetwarzania biomasy do otrzymywania specjalistycznych dodatków tj. plastyfikatory, środki smarne, stabilizatory zachęca do zajęcia się tematem.

Słowa kluczowe: biomasa, produkty chemiczne, bio-oleochemia, środki smarne

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon