Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych

Innowacyjne kompozyty poli(kwasu mlekowego) do produkcji folii opakowaniowych
VUKOVIĆ-KWIATKOWSKA I., KACZMAREK H., DZWONKOWSKI J.

Prosimy cytować jako: CHEMIK 2014, 68, 2, 135–140

Otrzymano i zbadano podstawowe właściwości innowacyjnych kompozytów do produkcji folii opakowaniowych. Kompozyty otrzymano metodą fotochemiczną z poli(kwasu mlekowego) (PLA) i poliakrylanu o różnym składzie. Zbadano właściwości mechaniczne otrzymanych folii; przenikalność przez folie pary wodnej i ditlenku węgla; odporność folii na działanie promieniowania nadfioletowego, stosowanego w procesie sterylizacji oraz określono wpływ wymrażania w temp. -18°C na badane właściwości. Stwierdzono poprawę właściwości barierowych i mechanicznych otrzymanych kompozytów w stosunku do czystego PLA, ich dobrą stabilność fotochemiczną i odporność na niskie temperatury, co stwarza możliwość wykorzystania nowych innowacyjnych kompozytów do produkcji opakowań żywności.

Słowa kluczowe: poli(kwas mlekowy), poliakrylany, fotosieciowanie, folie opakowaniowe

Czytaj więcej w pliku PDF

pdf-icon