Tag Archives: PGE

PGE wśród laureatów „Listków CSR Polityki”

PGE Polska Grupa Energetyczna uzyskała „Biały Listek CSR” przyznawany przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. To kolejne potwierdzenie kompleksowego podejścia PGE do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. „Biały Listek CSR Polityki” przyznawany jest firmom, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie. (kk) (http://www.gkpge.pl, 26.05.2015)...
Read more

PGE i PZU będą wspólnie wspierać rozwój nowych technologii

PGE Polska Grupa Energetyczna i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU podpisały List intencyjny dotyczący wsparcia dla innowacyjnych projektów. Zgodnie ze wstępnymi założeniami współpracy PGE i PZU zamierzają poszukiwać możliwości inwestowania w innowacyjne spółki oraz perspektywiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju. (kk) (http://www.gkpge.pl, 1.06.2015)...
Read more

PGE Obrót z tytułem „Handlowiec Roku”

W konkursie Lider Świata Energii PGE Obrót zdobyła tytuł „Handlowiec Roku”. To nagroda przyznana m.in. za działanie zgodnie z Dobrymi Praktykami Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz za wysoką jakość obsługi. PGE Obrót, razem z największymi sprzedawcami energii elektrycznej, podpisała w 2014 r. Kodeks Dobrych Praktyk TOE potwierdzając, że jest rzetelnym partnerem na rynku. Zgodnie z kodeksem sprzedawca zobowiązany jest m.in. do formułowania umów w sposób zrozumiały i jednoznaczny, informowania klienta o miejscu i sposobie zapoznania się z obowiązującymi taryfami i ofertami oraz o przysługujących mu prawach. (kk) (http://www.gkpge.pl, 15.04.2015)...
Read more