Zygmunt KWIATKOWSKI

Dr Zygmunt KWIATKOWSKI – tytuł magistra uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (1979). Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (2001).

Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu w Przedsiębiorstwie PROMES sp. z o.o. (1988-1989), Firmie Produkcyjno-Wdrożeniowej EFEKT w Lublinie (1989-1991), Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Ubezpieczeń i Usług Finansowych „Pakiet” sp. z o.o. (2001-2002), Zakładach Azotowych Puławy S.A. (2002-2006), Wiko Company S.A. (2010–2011) oraz PPMB Niemce S.A. (2011). Pełnił także obowiązki Dyrektora Zarządzającego w Przedsiębiorstwie Zagranicznym j.v. AE Trend Mode (1991-1994); Zastępcy Dyrektora w Towarzystwie Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnym Polisa S.A. (1996–1997) oraz Dyrektora Oddziału (1997-2001). Członek Rady Nadzorczej w FUL Leasing S.A.(1996-2000), Gloria Alkohole S.A. (1999-2001). Przewodniczący Rady Nadzorczej ZAP SA (2001-2002), Zakrytoje Akcjoniernoje Obszcziestwo AFK Kiemierowo Rosyjska Federacja (2008 do chwili obecnej) oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w ZCh Police (2010). Jest właścicielem firmy Cooperation and Global Consulting.

e-mail: zygmunt.kwiatkowski@candgc.eu