Urszula WYRZYKOWSKA

Mgr inż. Urszula WYRZYKOWSKA – absolwentka Instytutu Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (1976). Od 1976 r. jest pracownikiem Instytutu Przemysłu Organicznego. W latach 1977–1990 była pracownikiem Zakładu Technologicznego, a następnie Zakładu Inżynierii Chemicznej zatrudniona kolejno na stanowiskach asystenta i adiunkta. Od 1990 r. pracuje na stanowisku starszego specjalisty badawczo-technicznego – po uzyskaniu I stopnia specjalizacji zawodowej inżynieria, dziedzina – chemia, kierunek – technologia syntezy organicznej. W latach 1990–1997 pełniła kolejno funkcje: kierownika pracowni procesów jednostkowych w Zakładzie Inżynierii Chemicznej oraz Zastępcy Kierownika Zakładu, a w latach 1997–2000, funkcję Kierownika Pracowni Technologicznej w Zakładzie Syntezy Substancji Aktywnych oraz Zastępcy Kierownika tego Zakładu. Specjalność: chemia i technologia substancji aktywnych, środków ochrony roślin, produktów weterynaryjnych i biobójczych. W 2001 r. powołana na funkcję Pełnomocnika Dyrektora, a od 2002 r. Zastępca Dyrektora ds. strategii ekonomicznej i logistyki. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie

e-mail: wyrzykowska@ipo.waw.pl