Sławomir BEM

Dr inż. Sławomir BEM posiada wykształcenie wyższe w zakresie technologii chemicznej oraz stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskany w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Obecnie jest Kierownikiem Biura Strategii i Programowania Rozwoju w Grupie Azoty S.A. Doświadczenie zawodowe dr. inż. Sławomira Bema związane jest z polskim przemysłem chemicznym i tworzyw sztucznych. Od początku związany z Zakładami Azotowymi w Tarnowie, gdzie zaczynał pracę jako technolog w Zakładzie Kaprolaktamu. Od 1992 r. pełnił szereg funkcji technicznych i kierowniczych związanych z badaniami i rozwojem technologii chemicznych, planowaniem działalności rozwojowej oraz inwestycjami. Dr inż. S. Bem zajmował się przygotowywaniem projektów wielu dużych inwestycji z obszaru przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, związanych m.in. z sektorami syntezy nieorganicznej, syntezy organicznej, produkcją i przetwórstwem tworzyw konstrukcyjnych, chemikaliami specjalistycznymi, brał udział w pracach nad programem restrukturyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz konsolidacją krajowego przemysłu chemicznego.

e-mail: Slawomir.Bem@grupaazoty.com