Jerzy PAPROCKI

Mgr inż. Jerzy PAPROCKI jest absolwentem Liceum Chemicznego w Lublinie oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Śląskiej. Od 1950 r. nieprzerwanie pracuje w przemyśle chemicznym. Kolejno w Zakładach Włókien Chemicznych we Wrocławiu, w Biurze Projektów PROSYNCHEM w Gliwicach i w Zjednoczeniu Nieorganika. Od 1975 r. w administracji państwowej, w Ministerstwach: Przemysłu Chemicznego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Przemysłu i Handlu, Gospodarki, na stanowiskach wicedyrektora Departamentu Rozwoju i Doradcy Ministra. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań (w tym rządowych) dotyczących restrukturyzacji i rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce, a także w Maroko, Tunezji, Syrii, Egipcie i Iraku. Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przemysłu chemicznego w czasopismach naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych (Jugosławia, Czechosłowacja, Japonia, Węgry).

Jest lub byt członkiem wielu rad naukowych jednostek badawczo-rozwojowych przemysłu chemicznego i rad programowych czasopism naukowo-technicznych. Od blisko 40 lat współtworzy nasz miesięcznik jako redaktor działu, członek Kolegium Redakcyjnego. To Panu Jerzemu Paprockiemu zawdzięczamy m. in. kompetentne i zawsze aktualne informacje gospodarcze i statystyczne na łamach Chemika. Mgr inż. Jerzy Paprocki od 1950 r. jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, współtwórcą ważnych dla całego środowiska inicjatyw i wytrwałym realizatorem najważniejszych przedsięwzięć. To dzięki Jego zaangażowaniu i współpracy powstawały opinie i raporty Stowarzyszenia dotyczące krajowego przemysłu chemicznego, a w seminariach Stowarzyszenia uczestniczyli kompetentni przedstawiciele najważniejszych gremiów gospodarczych. Przez 4 kadencje był członkiem Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a przez dwie był wiceprezesem tego Zarządu. Jest znakomitym inżynierem, bardzo aktywny zawodowo i społecznie, a także wspaniałym Kolegą i Przyjacielem. Jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia.

Jest żonaty ma troje dzieci i siedmioro wnucząt, z którymi dzieli swoje muzyczne i turystyczne pasje.

e-mail: j.paprocki@list.pl