Jerzy KROPIWNICKI

Mgr inż. Jerzy KROPIWNICKI ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej (1976) specjalizacja technologia kwasu siarkowego i nawozów fosforowych. Przez wiele lat pracował na różnych stanowiskach (od kierownika laboratorium prac badawczych do głównego technologa i zastępcę dyrektora ds. technicznych) w Gliwickich Zakładach Chemicznych „Carbochem”. Jest specjalistą w zakresie badań, otrzymywania, zastosowania i klasyfikacji sadz technicznych. Jego dorobek zawodowy to 51 projektów wynalazczych, 11 patentów i 25 publikacji w czasopismach i monografiach naukowo-technicznych, z zakresu nowych technologii otrzymywania różnych typów sadz technicznych. Jest rzeczoznawcą SITPChem w dziedzinie sadze i wyroby z węgla uszlachetnionego. W okresie 2004–2014 był zastępcą dyrektora ds. technicznych w Instytucie Chemii Nieorganicznej (od 2010 r. został Oddziałem IChN Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach), będąc jednocześnie kierownikiem Laboratorium Mikronizacji i pełnomocnikiem dyrektora ds. zarządzania jakością. W Instytucie prowadził interesujące prace badawcze i produkcję w zakresie mikronizacji wielu substancji dla farmacji, przemysłu spożywczego i kosmetycznego. W Laboratorium Mikronizacji IChN wykorzystywano najnowsze technologie i techniki rozdrabniania, prowadzono oceny zmikronizowanych materiałów m.in. dla bardzo wymagającego przemysłu farmaceutycznego. J. Kropiwnicki od początku swojej pracy zawodowej był zaangażowany w działalność FSNT NOT i SITPChem, gdzie pełnił wiele funkcji, od skarbnika Koła (1967) do prezesa Zarządu Głównego SITPChem (trzy kadencje w latach 1990–2002); od 1977 r. jest Prezesem ZO SITPChem w Gliwicach, był wiceprezesem Rady Głównej NOT w Warszawie (1993–1994), i jest wiceprezesem Rady Miejskiej NOT w Gliwicach (od 2005). Jest członkiem rad programowych miesięczników Chemik i Przemysł Chemiczny oraz członkiem wielu rad programowo-naukowych Ogólnopolskich Konferencji „Ochrona Środowiska” (1992) i „Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery” (1990), będąc jednocześnie jednym z głównych tych organizatorów konferencji. Był wiceprzewodniczącym i członkiem Komitetu Chemii PAN (1993–1996) i członkiem Rady Naukowej Zakładu Karbochemii PAN (1992–1994). Jest członkiem Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej. Był konsekwentnym współrealizatorem wydania 20. tomów dzieła Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego. Został wyróżniony odznaczeniami: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), Srebrny Krzyż Zasługi (1979), Nagrodę Ministra Przemysłu Chemicznego (1979), odznaki Zasłużony dla Politechniki Śląskiej i Zasłużony dla Politechniki Wrocławskiej, Złotą Odznakę Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii, tytuł Honorowy Członek SITPChem, Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego, Diamentową i Złotą Odznakę NOT.

e-mail: jerzykropiwnicki@wp.pl