Hanna GULIŃSKA

Prof. zw. dr hab. Hanna GULIŃSKA – chemik, dydaktyk i nauczyciel, kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, opiekun naukowy wielu magistrantów i doktorantów.

Autor nowoczesnych podręczników, multimedialnych środków dydaktycznych i niezwykłych materiałów metodycznych. Prowadzi zajęcia kształcące przyszłych nauczycieli i studia podyplomowe dla nauczycieli czynnych zawodowo, warsztaty komputerowe i seminaria z tablicą interaktywną, fascynujące pokazy eksperymentów chemicznych i festiwale nauki. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, propagując nowe technologie informacyjne wspomagające nauczanie.

Bierze udział w projektach unijnych, których produkty i wyniki badań służyć mają polskiej szkole. Członek zespołów redakcyjnych, m.in. czasopisma Orbital.

e-mail: gulinska@amu.edu.pl