Edwin MAKAREWICZ

Dr hab. inż. Edwin MAKAREWICZ ukończył Wydział Technologii Chemicznej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy (1972). Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Specjalność – technologia polimerów i powłok ochronnych.

e-mail: makar@utp.edu.pl