Czesław BUGAJ

Mgr inż. Czesław BUGAJ  ukończył Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie w Przemyśle Chemicznym oraz Zarządzanie Wartością Firmy. Ukończył również szkolenie dla Kandydatów Rad Nadzorczych zakończone egzaminem państwowym.

W latach 1972-1999 pracował w Petrochemii Płock kolejno na stanowiskach: aparaturowy, mistrz Wydziału Produkcyjnego; Kierownik Wydziału Produkcyjnego; Szef Produkcji Petrochemicznej; Dyrektor Rozwoju i Inwestycji. Od 1999 r. pracuje w PKN ORLEN SA kolejno jako Dyrektor Produkcji i Zastępca Generalnego Dyrektora ds. Operacyjnych. W latach 2002-2008 Dyrektor Produkcji Rafineryjnej i Petrochemicznej w Płocku. Był Członkiem Zarządu Petrochemii Płock i PKN ORLEN SA w latach 1993-2002.

Przewodniczący Rad Nadzorczych Rafinerii Jedlicze i Orlen Oil oraz członek Rady Nadzorczej Możejki Nafta. Członek Rad Naukowych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz Ośrodka Badawczo Rozwojowego w Płocku.

Członek Rady Fundacji Muzeum Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesem Oddziału SITPChem w Płocku oraz Członkiem Zarządu SITPChem, Członkiem Zarządu SITPNiG, Wiceprezesem Stowarzyszenia SNP (Stowarzyszenie Naftowców Płockich).

Autor wielu referatów i artykułów związanych z zawodowymi problemami oraz dotyczących restrukturyzacji polskiego przemysłu chemicznego.

e-mail: czeslaw.bugaj@orlen.pl