Andrzej MARANDA

Prof. dr hab. inż. Andrzej MARANDA jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (1971). Obecnie jest zastępcą dyrektora ds. badawczo-rozwojowych Instytutu Przemysłu Organicznego. Zainteresowania naukowe: chemia, technologia i zastosowanie materiałów wybuchowych, ochrona środowiska. Jest autorem i współautorem pięciu monografii, dwudziestu patentów, ponad pięciuset artykułów, referatów i posterów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

e-mail: maranda@ipo.waw.pl