Andrzej KRUEGER

Dr inż. Andrzej KRUEGER ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu (1980) uzyskując dyplom magistra chemii i rozpoczął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie (2000), a certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (2007).

Jest współautorem 22 publikacji, 18 patentów i projektów wynalazczych oraz 8 wdrożeń, w tym 5 kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami; ma doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami: realizował 3 projekty badawcze, 2 projekty celowe i 1 projekt w programie Eureka.

W Instytucie pełnił funkcję kierownika zespołu badawczego, zastępcy kierownika zakładu i Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych (2004-2010). Od 1 sierpnia 2010 r. jest Dyrektorem Instytutu.

e-mail: krueger.a@icso.com.pl