Category Archives: nr_2015

CHEMIK 2015_02

chemik_2015_02-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Lutowe wydanie, tradycyjnie poświęcone farmacji, rozszerzamy w tym roku o inżynierię biomedyczną – naukę, której misję przybliża Profesor Ewaryst Tkacz, kierownik Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na jedynym w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej, na Politechnice Śląskiej. Na pytanie o merytoryczne związki pomiędzy elektroniką, biotechnologią i chemią Profesor odpowiada, że dziedziny te dzisiaj praktycznie nie mogą istnieć samodzielnie, albo ich samodzielne istnienie byłoby zupełnie nieefektywne. Biotechnologia, to nauka o technicznych aspektach medycyny; elektronika służy obrazowaniu medycznemu, transmisji i gromadzeniu danych, a wszystkiemu patronuje chemia, która dostarcza podstawy wiedzy o materiałach wykorzystywanych w obu pozostałych dziedzinach. Inżynieria biomedyczna, to służba nauk technicznych naukom medycznym. Zapraszamy do lektury tego ciekawego wywiadu, w którym jest także mowa o genezie zainteresowań Profesora i Jego naukowych marzeniach. PT Autorzy z Instytutu Farmaceutycznego opisują opracowaną w IF technologię wytwarzania protoescygeniny o wysokiej czystości z escyny; technologia z powodzeniem została zastosowana w dużej...
Read more

CHEMIK 2015-01

chemik_2015_01-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W 69. roku wydawnia miesięcznika CHEMIK, pierwszy numer poświęcamy nanotechnologii. Jesteśmy przekonani, że jeszcze przed 70. wskażemy na łamach CHEMIKA najbardziej śmiałe kierunki zainteresowań chemików – w nauce, w przemyśle, na rynku. Zaczynamy od nanotechnologii. Dr Guoqin Liu z Henen University of Technology, członek Chińskiego Towarzystwa Chemicznego (Chinese Chemical Society), opisuje badania właściwości mechanicznych i termicznych nanokompozytów P(MAA-co-MMA)/PVP/MWNT. Dodawanie nanocząstek stało się sposobem na poprawę podstawowych właściwości mechanicznych i termicznych oraz odporności polimerów na obciążenie dynamiczne. Do badań wybrane zostały różne typy nanocząstek, w tym nanocząstki krzemionki, nanoglinki, nanorurki węglowe (CNT) i nanowłókna. Skuteczność stosowania nanocząstek wpływających na poprawę właściwości mechanicznych polimerów jest obecnie przedmiotem wielu badań w różnych ośrodkach naukowych. Paweł Krzyczmonik i Ewelina Socha z Uniwersytetu Łódzkiego prezentują przegląd zagadnień dotyczących elektrod nano- i mikrostrukturalnych i problem definiowania nano- i mikroelektrod oraz ich główne zastosowania. Omawiają wybrane grupy materiałów wykorzystywanych do tworzenia mikroelektrod i wybrane...
Read more