Category Archives: nr_2014

CHEMIK 2014-11

chemik_2014_11-cover

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Otwieramy niniejsze wydanie wywiadem z Pawłem Jarczewskim, w którym Prezes Grupy Azoty mówi m.in. że „wszystkie nasze globalne działania oraz nasza aktywność w międzynarodowych gremiach, jak światowe stowarzyszenie producentów nawozów – IFA, czy europejskie Fertilizers Europe – zmienia postrzeganie Grupy Azoty. Stajemy się rozpoznawalni nie tylko w branży, ale w również w prasie międzynarodowej (…) To jasny sygnał, że nasza fima sięga dalej niż na nasz lokalny rynek… i to przynosi dużą satysfakcję(…). Intensywnie pracujemy nad realizacją celów strategicznych, które wzmocnią Grupę Azoty”. To wydanie miesięcznika CHEMIK towarzyszy dorocznej – w tym roku szczególnej, bo jubileuszowej 20. konferencji Przemysł Chemiczny – wyzwania i bariery, z cyklu restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce; po lekturze wspomnianego wywiadu i choćby tylko pobieżnym przekartkowaniu kroniki 19 dotychczas odbytych sympozjów z tego cyklu (str. 1000–1011), łatwo dostrzec skalę przemian i zmian w polskim przemyśle chemicznym. W merytorycznej części opisano m.in. metody modyfiacji...
Read more

CHEMIK 2014-12

chemik_2014_12-coverSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W grudniowym wydaniu kontynuujemy tematykę Energii dla Chemii, rozpoczętą w maju ubiegłego roku (Chemik 5/2013). Na zaproszenie do współpracy odpowiedzieli PT Autorzy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic, Instytutu Chemii Przemysłowej z Warszawy oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W merytorycznym przygotowaniu tego wydania bardzo pomagał redakcji Profesor Andrzej Mianowski, członek Rady Programowej. Bardzo za tę współpracę dziękujemy. Wydanie otwiera rozmowa z prof. Andrzejem Strugałą i prof. Markiem Ściążko, reprezentującymi Konsorcjum do realizacji Projektu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, o tym, że punktem wyjścia każdej nowej technologii jest zawsze pomysł, czyli idea innowacyjnego rozwiązania oraz o tym, że groźba niestabilnych dostaw gazu ziemnego i jego wysokie ceny wymaga wieloletniej strategii w zakresie zaopatrzenia surowcowego; w Polsce może to być węgiel i wytworzony z niego substytut gazu ziemnego. W następnych publikacjach wiele o zgazowaniu węgla i możliwościach oraz warunkach pozyskiwania energii na drodze zgazowania....
Read more