Category Archives: Aktualnosci

Grupa Selena: kolejny kwartał wysokiego zysku

Grupa Selena – globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej z centralą w Polsce – w trzecim kwartale 2016 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 757 mln PLN, a zatem wynik na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu 2015 r. Jednocześnie wynik operacyjny Grupy (EBIT) wyniósł 48,3 mln PLN i wzrósł o ok. 10%, natomiast zysk netto w analizowanym okresie wyniósł 36,6 mln PLN, co oznacza niebagatelny wzrost o niemal 76% w porównaniu z rokiem 2015. Osiągnięte wyniki są efektem konsekwentnie realizowanej przez Selenę strategii poprawy rentowności prowadzonej działalności. (kk) (http://www.selena.com/, 14.11.2016)  ...
Read more

Rekordowe wyniki Grupy PCC Rokita

Grupa PCC Rokita, na czele z giełdową spółką chemiczną PCC Rokita, za trzy kwartały 2016 roku ponownie wypracowała rekordowo dobre wyniki. PCC Rokita jest producentem zróżnicowanej gamy wyrobów chemicznych, w tym największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem polioli. Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 153,7 mln PLN i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 59,6 mln PLN (+63,4 %). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 95,8 mln PLN w porównaniu do 45,1 mln PLN za trzy kwartały 2016 r. (+ 112,5 %). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 35,6 mln PLN (+ 4,6 %). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 18,9 % (+ 6,8 p.p. 1-3Q/1-3Q), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 26,1 % (+ 6,4 p.p. 1-3Q/1-3Q). Różnica w wynikach pomiędzy 9 miesiącami roku ubiegłego i bieżącego wynika między innymi z postoju szeregu instalacji na początku roku 2015, związanego z przełączeniem systemu produkcji chloru na...
Read more

Materiały kompozytowe na trudne warunki drogowe

Dżipy i samochody typu SUV, często wykorzystywane do pracy w terenie lub do jazdy po bardzo złych drogach, muszą być wyposażone w wyjątkowo trwałe panele podwozia. Innowacyjne rozwiązania materiałowe dla takich niestandardowych części opierają się na termoplastycznych materiałach kompozytowych wzmacnianych włóknami szklanymi ciągłymi, które wytwarzane są pod marką Tepex przez spółkę zależną koncernu Lanxess - Bond-Laminates GmbH. Materiały te umożliwiają produkcję praktycznie niezniszczalnych osłon silnikowych, pokryw zbiorników paliwa i osłon tunelu środkowego, które już zostały wprowadzone do użytku w kilku standardowych modelach samochodów takich jak Bentley Bentayga. Zarówno w modelach zwykłych, jak i niestandardowych osłony i pokrywy produkowane są z lekkich wzmocnionych tworzyw termoplastycznych (LWRT) na bazie polipropylenu w ramach procesu formowania tłocznego. Duże preformy z LWRT są podgrzewane w piecu konwekcyjnym, a następnie umieszczane przez robota w formie tłocznej, która pozwala na formowanie do czterech części jednocześnie w zależności od ich wielkości. Z tak wyprofilowanych preform wybija się lub wycina strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem gotowe części. Przy...
Read more

Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty

Chemiczna Grupa PCC EXOL bardzo dobrymi wynikami finansowymi kończy III kwartał 2016 r. Grupa, na czele z giełdową spółką PCC EXOL, specjalizuje się w produkcji składników detergentów, kosmetyków jak i specjalistycznych produktów przemysłowych, stosowanych między innymi w takich branżach jak czyszczenie i mycie przemysłowe, farby i lakiery, obróbka metalu czy budownictwo. Po trzech kwartałach zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln PLN, wzrastając o 6,4 mln PLN wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2 %). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln PLN i uległ poprawie o 6,4 mln PLN w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+ 61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln PLN, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln PLN. wobec 9 miesięcy 2015 r. Wyższy poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 16,8% (tj. o 1,9 p.p. 1-3Q/1-3Q) oraz z polepszenia wyniku na działalności finansowej o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego...
Read more

Projekt łódzkiego konsorcjum wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt konsorcjum Uniwersytetu Łódzkiego i Towarzystwa Elektrotechnologicznego Qwerty z Łodzi znalazł się wśród 19 innych, innowacyjnych projektów wyróżnionych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na jego realizację konsorcjum otrzyma 3,7 mln PLN dofinansowania. Wyróżniony projekt dotyczy wielowarstwowego drukowania elastycznych układów elektronicznych. Jak wyjaśnia kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego UŁ prof. Zbigniew Klusek, projekt polega na opracowaniu technologii pojedynczego wielowarstwowego druku. Chodzi o to, aby drukowanie elastycznych układów elektronicznych było wykonywane przy użyciu tylko jednej drukarki, w jednym procesie drukowania. To ma dać zupełnie nowe możliwości; pozwoli tworzyć znacznie nowocześniejsze urządzenia. Według profesora ta technologia będzie nie tylko znacznie tańsza i szybsza, ale także zdecydowanie bardziej ekologiczna niż dotychczasowe systemy drukowania układów elektronicznych. Podstawowym zadaniem naukowców z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego będzie testowanie, badanie i analizowanie dostarczonych przez firmę wydruków oraz poszukiwanie rozwiązań problemów technologicznych pojawiających się w procesie produkcyjnym. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 5.11.2016)...
Read more

Bolid studentów z Politechniki Śląskiej weźmie udział w zawodach w Australii

Zbudowany przez studentów z Politechniki Śląskiej bolid wyścigowy WT-02 na początku grudnia wystartuje w zawodach Formula Student, które odbędą się w Melbourne w Australii. Ważącą ok. 230 kg maszynę o mocy 110 koni mechanicznych czekają jeszcze ostatnie testy. Bolid WT-02 stworzyli studenci z koła naukowego Silesia Automotive działającego na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 5.11.2016)...
Read more

TuCan – polska rakieta innowacyjna w skali Europy

TuCan - rakieta skonstruowana przez studentów Politechniki Warszawskiej potrafi wznieść się na wysokość 4 km, czyli dwukrotnie wyżej niż rakiety z innych krajów. Jej zadaniem jest wynoszenie do atmosfery instrumentów badawczych tzw. CanSatów. W rakiecie znajdują się także m.in. silnik, systemy odzysku, urządzenia do komunikacji, przekazywania telemetrii +na żywo+, a także komputer pokładowy odpowiadający za odpalenie spadochronów. Tylko wyobraźnia ogranicza tematykę eksperymentów wynoszonych w przestworza przez rakietę TuCan. Dane, jakie zbierają CanSaty są różne – od ciśnienia atmosferycznego i temperatury powietrza, przez telemetrię i fotografie, po poziom promieniowania jonizującego. (kk) (http://naukawpolsce.pap.pl/, 4.11.2016)...
Read more

Technologia pozyskiwania wody z mgły może pomóc przy walce z niedoborami zasobów

Dr inż. Urszula Stachewicz  z Wydziału Inżynierii  Metali i Informatyki Przemysłowej została laureatką  16. Edycji Nagród Naukowych POLITYKI w kategorii nauki techniczne. Dr Stachewicz prowadzi obecnie dwa projekty, jeden dotyczy wykorzystania nanowłókien polimerowych w inżynierii tkankowej, a drugi jest związany z zastosowaniem nanowłókien do kolektorów wody z mgły. „W obu swoich projektach wykorzystuję nanowłókna polimerowe, które są milion razy cieńsze niż ludzki włos. Nanowłókna polimerowe produkujemy przy użyciu elektroprzędzarki, którą zakupiliśmy przy okazji pierwszego projektu NCN Sonata 8” – mówi dr Stachewicz. „Nanowłókna mają bardzo interesujące właściwości powierzchniowe i mechaniczne ze względu na to, w jaki sposób są wytwarzane. A ponieważ jest to skala nano, a my pracujemy w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej przy AGH i mamy dostęp do świetnych mikroskopów, możemy badać integrację komórek z nanowłóknami dla zastosowań w inżynierii tkankowej oraz odkrywać nowe zjawiska związane ze zwilżaniem nanowłókien w kontekście pozyskiwania wody z mgły”. Drugi projekt, niedawno rozpoczęty, dotyczy wykorzystania nanowłókien do zbierania wody. Aby...
Read more

55 mln PLN na rozwój innowacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozstrzygnęło pierwszy konkurs w ramach Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Wyłoniono 19 innowacyjnych projektów z takich dziedzin jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. Kwota dofinansowania przekracza 55 mln PLN. Wyłonione w konkursie projekty otrzymują dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W ramach RANB polscy innowatorzy opracują m.in. kompozycje dermatologiczne do stosowania w trakcie radioterapii, materiały termoizolacyjne zawierające grafen czy filtry, które poprawią jakość energii elektrycznej i ograniczą negatywny wpływ energetyki na środowisko. (kk) (http://www.nauka.gov.pl/, 31.10.2016)...
Read more

Grupa PGE publikuje wyniki operacyjne i finansowe za trzy kwartały 2016 r.

Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) za trzy kwartały 2016 r. wyniósł 4,8 mld PLN. Spadek o 23 % w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu. Największy udział w zysku EBITDA Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld PLN. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld PLN. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln PLN, a segment energetyki odnawialnej 256 mln PLN. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld PLN. (kk) (http://www.gkpge.pl/, 8.11.2016)...
Read more