About: Kasia Krukiewicz

Recent Posts by Kasia Krukiewicz

Początkujący przedsiębiorcy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie na rozwój biznesu

Grupa Adamed oraz inne firmy będące liderami w swoich branżach, udzielą wsparcia początkującym przedsiębiorcom. W ramach programu akceleracyjnego, współrealizowanego z MIT Enterprise Forum Poland, polskie startupy uzyskają dostęp do unikalnego know-how, laboratoriów, zaplecza technicznego i technologicznego, a także dofinansowanie na rozwój działalności w kwocie nawet 200 tys. PLN. Celem programu jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. Projekt akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland daje startupom szansę na testowanie pomysłów dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami w obszarze zdrowia, finansów, energii i  wydobycia surowców. Grupa Adamed, będąca partnerem strategicznym Ścieżki Zdrowie zapewni m.in. wsparcie merytoryczne specjalistów dziedzinowych Grupy Adamed oraz Silvermedia (rozwiązania dla telemedycyny), profesjonalne oceny możliwości wdrożenia rynkowego czy wsparcie komercjalizacji. Pozostałe ścieżki to: Let’s fintech with PKO Bank Polski, Ścieżka Energia, której patronuje PGNiG oraz surowcowa z KGHM Cuprum jako partnerem strategicznym. (kk) (http://adamed.com.pl/, 29.11.2016)...
Read more

Zmiana w Zarządzie Brenntag Polska

Po objęciu regionalnych funkcji IC CPM Director oraz Head of Industrial Specialties w Brenntag CEE przez Marka Jarawkę, współzałożyciela i współtwórcy sukcesów Spółki, podjął on decyzję o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Brenntag Polska, kończąc prawie 20-letni okres pracy w Zarządzie. Od 1 listopada 2016 r. funkcję Członka Zarządu sprawującego nadzór nad sprzedażą chemikaliów standardowych pełni pierwsza kobieta w Zarządzie Firmy Mirosława Szwarc-Masztalerz. Mirosława Szwarc-Masztalerz w firmie Brenntag Polska pracuje od 1997 r., ostatnio na stanowisku Dyrektor Pionu Rozwoju Rynków Regionalnych. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe, osiągnięte sukcesy, umiejętności i kwalifikacje, stanowią najlepszą rekomendację jej wkładu w ciągły, zrównoważony rozwój Spółki i Regionu Brenntag CEE. (kk) (http://www.brenntag.com/, 28.11.2016)...
Read more

Nowe systemy niepalne firmy Lavesan

Najnowszym osiągnięciem firmy Lavesan jest stworzenie dwóch nowych systemów niepalnych EPIC (Enhanced Protection from Ignition for Composites), łatwych w użyciu oraz jednocześnie spełniających europejską normę niepalności CEN-TS 45545 (określającą wymagania właściwości pożarowych materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach szynowych) na poziomie HL3 (R1 oraz R17). System EPIC ONE składa się z żelkotu Lavecoat FT oraz żywicy Lerpol RS61 i może być używany do laminowania metodą ręczną, natryskową oraz RTM. Żelkot Lavecoat FT jest najsilniejszą dostępną barierą przed ogniem i ciepłem. Jest on dostępny w jednym kolorze i nie daje powierzchni nadającej się do ekspozycji na światło i wodę, dlatego też części wyprodukowane z użyciem tego żelkotu muszą zostać pokryte lakierem w tradycyjny sposób. Nie ma to wpływu na właściwości niepalne kompozytu. Żywica LERPOL RS61 jest zupełnie nową żywicą w ofercie firmy Lavesan znanej z doświadczenia w produkcji żywic wypełnionych. System EPIC TWO składa się z żelkotu Lavecoat FT oraz żywicy winyloestrowej Lerpol R813 i może być stosowany w procesie infuzji....
Read more

40 mln PLN dla czterech akceleratorów technologicznych w ramach e-Pioniera

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy konkurs e-Pionier. Cztery podmioty działające  dla sektora ICT otrzymają w sumie 40 mln PLN na stworzenie interdyscyplinarnych zespołów, które będą pracować nad rozwiązaniami technologicznymi ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Beneficjentami pierwszego konkursu zostali: Polski Akcelerator Technologii Blockchain specjalizujący się w technologii rozproszonych rejestrów (tzw. blockchain), które posłużą do rozwiązania wybranych problemów zidentyfikowanych w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”; Akcelerator Technologii Informatycznych Pionier realizujący projekt w oparciu o koncepcję IoT (co oznacza ekosystem, w którym wyposażone w sensory urządzenia komunikują się ze sobą poprzez sieci informatyczne) polegający na zaproponowaniu modelowego rozwiązania zarządczego miast w koncepcji „Smart City”; Edge One Solutions, który za cel postawił sobie integrację i współdzielenie informacji naukowych pomiędzy różnymi uczelniami oraz studentami tych uczelni; oraz EXCENTO - akcelerator zamierzający włączenie procesu akceleracji programu e-Pionier w program studiów na Politechnice Gdańskiej, a docelowo również na innych uczelniach. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 15.11.2016)...
Read more

„Szybka ścieżka” rozstrzygnięta

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło lipcową edycję „szybkiej ścieżki” dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy wyróżnionych prac podzielą się sumą ponad 253 mln PLN. Najwięcej projektów wybrano z województwa śląskiego.  Urządzenie do diagnostyki opartej na ultradźwiękach, opracowanie algorytmu do rozwiązywania problemów na komputerach kwantowych czy leku do stosowania w terapii przeciwnowotworowej - to przykłady projektów, które uzyskały pozytywną opinię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dostaną dofinansowanie w ramach programu „szybka ścieżka”. Eksperci agencji wybrali 52 najlepsze projekty, które mają realną szansę na komercjalizację. Dzięki zastrzykowi gotówki ze środków publicznych i redukcji formalności do minimum wyniki prac B+R polskich przedsiębiorstw mogą szybciej trafić na rynek. (kk) (http://www.ncbir.pl/, 10.11.2016)...
Read more

Recent Comments by Kasia Krukiewicz

    No comments by Kasia Krukiewicz yet.