Zmiana w Zarządzie Brenntag Polska

Po objęciu regionalnych funkcji IC CPM Director oraz Head of Industrial Specialties w Brenntag CEE przez Marka Jarawkę, współzałożyciela i współtwórcy sukcesów Spółki, podjął on decyzję o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Brenntag Polska, kończąc prawie 20-letni okres pracy w Zarządzie. Od 1 listopada 2016 r. funkcję Członka Zarządu sprawującego nadzór nad sprzedażą chemikaliów standardowych pełni pierwsza kobieta w Zarządzie Firmy Mirosława Szwarc-Masztalerz.

Mirosława Szwarc-Masztalerz w firmie Brenntag Polska pracuje od 1997 r., ostatnio na stanowisku Dyrektor Pionu Rozwoju Rynków Regionalnych. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe, osiągnięte sukcesy, umiejętności i kwalifikacje, stanowią najlepszą rekomendację jej wkładu w ciągły, zrównoważony rozwój Spółki i Regionu Brenntag CEE. (kk)

(http://www.brenntag.com/, 28.11.2016)