Z Turcją po raz drugi – NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln PLN. Wnioski mogą być składane w następujących obszarach tematycznych: ICT, Energy oraz Health and Life Sciences. Maksymalna wysokość dofinansowania z NCBR, na jaką mogą liczyć polscy wnioskodawcy dla pojedynczego projektu, to 850 tys. PLN. Nabór wniosków potrwa od 26 sierpnia do 23 listopada br. Rozpoczęcie realizacji projektów przewidywane jest najwcześniej w lipcu 2017 r. (kk)

(http://www.ncbir.pl/, 26.08.2016)